נתב"ג - עגלות

מיזם נתב"ג - עגלות כבודה  (בשיתוף קבוצת YSB)

רשות שדות התעופה יצאה במכרז לשדרוג מערך עגלות הנוסעים בנתב"ג הכולל השקעה ברכישת ציוד המופעל בטכנולוגיות מתקדמות, הכשרת כח-אדם והפעלתו.

חברת YSB פנתה לקבוצת מעוף בהצעה לשיתוף פעולה בתחומה המקצועי.

YSB זכתה במכרז והיא מנהלת את המיזם בשיתוף מלא של קבוצת מעוף.

קבוצת מעוף משתפת פעולה במיזמים רבים הנדרשים הן להשקעות פיננסיות והן לניהול המשאב האנושי והכשרתו.

פרטים נוספים על המיזם, תוכלו למצוא באתר: http://www.maof-ysb.co.il/