מכרזים נוספים

מכרז  - העסקת משתחררים כעובדי צה"ל

משרד הבטחון יצא במכרז בו זכתה מעוף ניהול מקבוצת מעוף, המכרז הינו על המשך העסקת משתחררים במקום שרותם כאזרחים לתקופה מוגדרת. המקצועות הינם מקצועות איכותיים הנדרשים למיומנות במחשבים בחילות המודיעין, גלי צה"ל, אגף הדוברות, חיל הים ועוד. כל המועסקים הינם מקבלי שכר מטעם מעוף ניהול מקבוצת מעוף ואין לצה"ל ו/או למשרד הבטחון יחסי עובד מעביד עימם.


מכרז- איוש חדרי מצב בפיקוד העורף

כספק משאבי אנוש מורשה של משרד הבטחון גייסה ואיישה מעוף ניהול מקבוצת מעוף כח אדם לאחזקה וניהול חדרי מצב בתרגיל הגדול של פיקוד העורף. כח האדם גוייס באמצעות יכולותיה ומאגר כח האדם של קבוצת מעוף, הוכשר למשימה ובסיום התרגיל עובדו ונותחו הנתונים שהועברו לממונים על התרגיל
 

מכרז – פרויקט בקרה במפעלי משרד הבטחון

משרד הבטחון יצא במכרז בו זכתה מעוף ניהול מקבוצת מעוף, המכרז הינו על ניהול בקרה כללי – ספרים, ציוד ומלאים ב-20 מפעלי משרד הבטחון ברחבי הארץ, לצורך זה גוייס כח אדם מיומן ובעל נסיון ויכולות מוכחות לביצוע המשימה